FairQ

FairQ, the social and entertaining bar counter that enhances both customer waiting experience and bartenders’ working environment.

FairQ is a bar counter that visualizes the queue in front of the bar. The visualization increases awareness about the environment in an entertaining way and safeguards social justice, rendering skipping the line useless. In addition, everyone knows who is next in line so no one needs to be anxious to be left out. This enhances the customer waiting experience and the bartenders’ working environment, improving the overall atmosphere at a festival bar.

FairQ is een bar die de wachtrij voor de bar visualiseert. De visualisatie creëert op een vermakelijke manier gedeeld bewustzijn over de omgeving en draagt bij aan een gevoel van sociale rechtvaardigheid. Voordringen wordt zinloos. Bovendien toont de visualisatie de eerstvolgende wachtende, niemand hoeft dus meer bang te zijn om overgeslagen te worden. Dit verbetert zowel de wachtervaring van de gast als de werkomgeving van het barpersoneel, wat de algehele sfeer rondom de festivalbar verbetert.

Team member Paul Roelen
Email p.roelen@live.nl
Department Industrial Design
Coach Harm van Essen
More information Personal Website Paul Roelen

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

Occupied time feels shorter than unoccupied time. People are willing to wait longer when they view the time they spend as a positive and entertaining experience, rather than wasted time. ‘A watched pot never boils’.

Afleiding doet de tijd sneller gaan. Mensen zijn bereid om langer te wachten als ze de tijd dat ze moeten wachten beleven als een positieve en amusante ervaring dan als ze deze beleven als verspilde tijd. Alleen maar wachten lijkt eindeloos te duren.

2

Uncertain waits feel longer than known waits. When people can estimate the remaining waiting time, they perceive this time as more pleasant. Imagine the difference between ten people before you, each helped for one minute vs. only one person helped for ten minutes.

Een in te schatten wachttijd voelt korter dan een onbekende wachttijd. Wanneer iemand de resterende wachttijd kan inschatten, wordt deze tijd als aangenamer ervaren. Stel je het verschil voor tussen tien wachtende personen die elk een minuut lang geholpen worden en één persoon die tien minuten lang geholpen wordt.

3

Social injustice and accompanying anxiety makes waits seem longer. The feeling that somebody has successfully cut in front of you annoys everyone. The feeling that the other line always moves faster makes the wait unpleasant.

Sociale onrechtvaardigheid en bijkomende onzekerheid maken de wachttijd langer. Het gevoel dat iemand met succes heeft voorgedrongen irriteert iedereen. Daarnaast maakt het gevoel dat de andere rij altijd sneller lijkt te gaan de wachttijd onplezierig.