Keystroke Dynamics Analysis

You are how you type.

Due to the Corona-crisis, educational institutions are moving their exams online. However, due to the inherent anonymity of being online, it is difficult to perform user authentication. The student startup Intense is working on a non-intrusive solution to identify students continuously during online exams. The way a computer is used can function as a ‘digital fingerprint’. With this behavioral biometric, Intense helps universities to provide a student-friendly way to examine students, while preventing fraud.

Door de coronacrisis zijn onderwijsinstellingen gedwongen examens online af te nemen. Maar door de anonimiteit van het internet is het een uitdaging de gebruiker te authenticeren. De studenten-startup Intense werkt aan een oplossing om studenten op een niet storende manier continu te identificeren tijdens een examen. De wijze waarop iemand een computer gebruikt, resulteert in een unieke ‘digitale vingerafdruk’. Met deze biometrische gedragskenmerken helpt Intense onderwijsinstellingen om op een studentvriendelijke manier examens af te leggen en fraude te voorkomen.

Team members Bob van der Meulen, Kayle Knops, Tumsa Letif, Mathijs Visscher, Ward Jongelie, Turar Jumaniyaz
Email Bob@intensesolutions.io
Department Industrial Engineering & Innovation Sciences, Electrical EngineeringData Science (TU/e), and Entrepreneurship (at Jheronimus Academy of Data Science)
More information IntenseSolutions.io