Light-driven soft robots

Soft robots made from light-driven plastics can now walk

Mimicking human and animal locomotion and transportation abilities in synthetic soft-bodied devices remains a challenge. We created a soft transporter robot with controlled multidirectional locomotion and transportation abilities driven entirely by blue light. The soft robot spans 2 cm across and is an ensemble of light-responsive liquid crystalline polymers that can harness motion. Using its “legs”, the robot can take strides exceeding 4 mm in any direction. It can transport cargo through a pickup and release mechanism using its “arms”.

Het is nog steeds moeilijk om een kunstmatige, zachte robot te maken die, net als mensen en dieren, kan lopen en sjouwen. Wij hebben een zachte transportrobot gecreëerd die zich in alle richtingen kan voortbewegen en dingen kan transporteren. Hij wordt volledig aangedreven door blauw licht. De robot is 2 cm lang en bestaat uit vloeibaar-kristallen polymeren die bewegen in reactie op licht. Met zijn ‘benen’ kan de robot stappen van ruim 4 mm nemen in elke richting. Hij kan een lading vervoeren middels een grijp- en loslaatmechanisme van zijn ‘armen’.

Team members Marina Pilz da Cunha, Sebastiaan Ambergen, Michael G. Debije, Erik F. G. A. Homburg, Jaap M. J. den Toonder, Albert P. H. J. Schenning.
Email m.pilz.da.cunha@tue.nl
Department Chemical Engineering and Chemistry
More information Cursor news article