Stimulight

Getting more active in the office, thanks to Stimulight

We are increasingly sedentary, and inactivity is one of the greatest challenges in today’s healthcare system. The office environment is an environment where physical activity can be promoted, and sedentary behavior be reduced. Stimulight has been developed as an autonomous design that makes it visible whether an individual and the colleague associated with him or her have been active enough for a certain period of time. Social feedback plays a crucial motivating role in this. The goal is to motivate people to make each other more active by making the exercise data visible.

We leiden steeds meer een zittend bestaan en inactiviteit is een van grootste uitdagingen in de huidige gezondheidszorg. De kantooromgeving is een omgeving bij uitstek waar fysieke activiteit bevordert en zittend gedrag verminderd kan worden. Stimulight is ontwikkeld als een autonoom ontwerp, dat zichtbaar maakt of een individu en de aan hem of haar gekoppelde collega gedurende een bepaalde tijd actief genoeg zijn geweest. Sociale feedback speelt daarbij een cruciale motiverende rol. Het doel is mensen te motiveren om elkaar actiever maken door de beweeggegevens zichtbaar te maken.

Team Members Hans Brombacher, Steven Vos and Carine Lallemand
Email j.g.brombacher@tue.nl