Integrated Photonics

Photonics, the technology that is coming at us with the speed of light

Integrated Photonics is an emerging branch of photonics in which devices are fabricated as an integrated structure onto the surface of a flat substrate. As a result of integration, complex photonic circuits can now process and transmit light in similar ways to how electronic integrated circuits process and transmit electronic signals.

The major difference between the two is that a photonic integrated circuit provides functions for information signals imposed on optical wavelengths typically in the visible spectrum or near infrared (850 nm-1650 nm).

Photonics is already being used on a large scale and successfully in everyday devices such as smartphones, TVs and solar cells. Integrated photonics is another revolutionary step that will help us gather and exchange data faster and more efficiently in the future.

Geintegreerde Photonica is een opkomende tak van fotonica waarin photonica als een geïntegreerde structuur op het oppervlak van een plat substraat worden gefabriceerd. Als resultaat van deze integratie kunnen complexe fotonische schakelingen nu licht verwerken en verzenden op een manier die vergelijkbaar is met hoe elektronische geïntegreerde schakelingen elektronische signalen verwerken en verzenden.

Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat een fotonische geïntegreerde schakeling functies biedt voor informatiesignalen die gebruik maken van optische golflengtes, in het zichtbare spectrum of nabij infrarood (850 nm – 1650 nm).

Fotonica wordt al op grote schaal en met succes toegepast in alledaagse apparaten zoals smartphones, tv’s en zonnecellen. Geïntegreerde fotonica is een andere revolutionaire stap die ons in de toekomst zal helpen met het sneller en efficienter verzamelen en uitwisselen van data.

Team members Andrea Fiore
Email a.fiore@tue.nl
Department Applied Physics
More Information Website Integrated Photonics