Humidity Responsive Chitosan Biofilm Actuators

Chitosan is a widely available biodegradable material which is proposed as a humidity-responsive actuator. Biofilms with chitosan can absorb moisture from air and change shape in response to fluctuations in humidity. Early prototypes show the potential of these actuators for wearables, haptics, self-assembly, and data-physicalization. This project aims to demonstrate that sustainable materials can be used for soft robotics and interaction design.

 

Op vochtigheid reagerende chitosan-biofilmactuatoren

Chitosan is een toegankelijk biologisch afbreekbaar materiaal dat gebruikt kan worden als een op vocht reagerende actuator. Biofilms met chitosan kunnen vocht uit de lucht absorberen en veranderen van vorm als reactie op schommelingen in de luchtvochtigheid. De eerste prototypes laten het potentieel van deze actuatoren zien voor wearables, haptiek, zelfassemblage en data-fysicalisering. Dit project heeft tot doel aan te tonen dat duurzame materialen kunnen worden gebruikt voor soft robotica en interactie ontwerp.

Designer Karijn Den Teuling
Coaches Miguel Bruns and Amy Winters