Circular Paviljoen

The Paviljoen, where TU/e first started, is being dismantled so that some of their parts can be reused in a new building on campus.

In recent years there has been a raised awareness among architects about the careful use of materials with global attempts to reduce CO2 production urging a deep reflection regarding where our building materials come from and how we put them together. Therefore, notions of circularity are gradually becoming more prominent in architectural practice, just as a greater interest is emerging in poetic reflections on the effects of materiality has on spatial experiences and atmospheres. The first buildings ever built at the TU/e, the Paviljoen on the North-East side of the TU/e campus, are currently being carefully dismantled so that certain parts of them can be reused in a new building to be realized on campus. This project focuses on the Paviljoen’s disassembly process and how those components will be reused to create new spatial experiences and atmospheres.

In de afgelopen jaren is het bewustzijn onder architecten toegenomen over het zorgvuldige gebruik van materialen met wereldwijde pogingen om de CO2-productie te verminderen, waardoor een diepgaande reflectie is ontstaan over waar onze bouwmaterialen vandaan komen en hoe we ze in elkaar zetten. Daarom worden begrippen zoals circulariteit geleidelijk prominenter in de architectuurpraktijk, net zoals er steeds meer belangstelling ontstaat voor poëtische reflecties over de effecten van materialiteit op ruimtelijke ervaringen en sferen. Een van de eerste gebouwen die ooit voor de TU/e is gebouwd, het Paviljoen aan de noordoostzijde van de TU/e-campus, wordt op dit moment zorgvuldig ontmanteld zodat bepaalde delen ervan hergebruikt kunnen worden in een nieuw te realiseren gebouw op de campus. Dit project richt zich op het demontageproces van het Paviljoen en hoe die componenten worden hergebruikt om nieuwe ruimtelijke ervaringen en sferen te creëren.

Department Build Environment, Real Estate Services