Remask

ReMask is a step towards a sustainable and circular health industry.

ReMask is a medical safety mask with an activated charcoal filter. It can theoretically filter up to 99% of particles, gases, and viruses. The mask can be reused after sterilization; the filters can be reused after reactivation. The masks and filters are therefore circular and will not end up in a landfill. This will significantly reduce the concerns from hospitals about their medical safety mask supply and maintenance. ReMask is a step towards a more sustainable and circular health industry.

ReMask is een medisch mondmasker met een actief koolstoffilter. In theorie kan dit masker meer dan 99% van virussen, gassen en deeltjes filteren.  Na gebruik kunnen de mondmaskers worden gesteriliseerd en de filters gereactiveerd, waarna ze weer even goed werken. Zodoende verdwijnen de maskers en filters niet in de prullenbak, maar worden herbruikt. Dit bespaart de ziekenhuizen kopzorgen over hun voorraad en onderhoud van mondmaskers. ReMask is een stap naar een duurzame en circulaire gezondheidsindustrie.

Team member Iris Bekkers
Email irisbekkers@gmail.com
Department Industrial Design
Coach Loe Feijs
More information Personal Website

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

ReMask was inspired by material experiments.

Experimenten met materialen vormden de inspiratie voor ReMask.

2

Five out of six big Dutch hospitals were interested in the concept of ReMask.

Vijf van de zes grote Nederlandse ziekenhuizen waren geïnteresseerd in ReMask.

3

The requirements of bringing a medical product to the market are really strict. Therefore, ReMask needs extensive testing before it can be used in hospitals.

Er zijn zeer strenge eisen aan het op de markt brengen van een medisch product. Daarom moet ReMask uitgebreid getest worden voordat het in ziekenhuizen gebruikt kan worden.