Ruta

Ruta is a table loom that helps novice weavers make sense of the complexity of weaving.

The Ruta project is aimed at making sense of the complexity of weaving. We want to make the ‘programming of the material’ less abstract and help novices develop understanding and feeling for what weaving actually entails. Programming the warp is an important factor in the complexity of weaving, and is essential in the process of designing the material structure. How can we make a loom that is also a ‘sense-making tool’?

Dit project, Ruta, is gericht op het begrijpen van de complexiteit van weven. Wij willen het ‘programmeren van het materiaal’ minder abstract maken en beginners begrip en gevoel voor weven te geven. Het programmeren van de scheringdraden is een belangrijke factor in de complexiteit van weven, en is essentieel in het ontwerpen van de materiaalstructuur. Hoe kunnen we een weefgetouw maken dat tegelijkertijd ook een middel is om het weven zelf te begrijpen?

Team members Hanna Wallner, Nick Voskuil, Daniëlle Ooms
Email d.ooms@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Kristina Andersen
More information Personal website Daniëlle Ooms