Ruta

Ruta is a table loom that helps novice weavers make sense of the complexity of weaving.

The Ruta project is aimed at making sense of the complexity of weaving. We want to make the ‘programming of the material’ less abstract and help novices develop understanding and feeling for what weaving actually entails. Programming the warp is an important factor in the complexity of weaving, and is essential in the process of designing the material structure. How can we make a loom that is also a ‘sense-making tool’?

Dit project, Ruta, is gericht op het begrijpen van de complexiteit van weven. Wij willen het ‘programmeren van het materiaal’ minder abstract maken en beginners begrip en gevoel voor weven te geven. Het programmeren van de scheringdraden is een belangrijke factor in de complexiteit van weven, en is essentieel in het ontwerpen van de materiaalstructuur. Hoe kunnen we een weefgetouw maken dat tegelijkertijd ook een middel is om het weven zelf te begrijpen?

Team members Hanna Wallner, Nick Voskuil, Daniëlle Ooms
Email d.ooms@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Kristina Andersen
More information Personal website Daniëlle Ooms

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

Ruta allows novices to explore the realm of weaving, but also enables more experienced weavers to quickly prototype samples.

Ruta maakt het voor beginners mogelijk om weven te ontdekken, en stelt meer ervaren wevers in staat om snel te experimenteren.

2

With Ruta you learn the principles of weaving through engaging with the tool. The programming mechanism allows for flexibility to act within the process, whereas in most other tools you have to plan the design ahead of the weaving itself.

Met Ruta leer je de principes van weven door in de praktijk het weefgetouw te gebruiken. Het programmeermechanisme zorgt voor flexibiliteit in het proces, terwijl je bij de meeste andere weefgetouwen het ontwerp moet plannen voorafgaand aan het weven.

3

The programming mechanism of Ruta is inspired by the Jacquard method and is therefore more easily transferable to industry applications.

Het programmeermechanisme van Ruta is geïnspireerd door de Jacquard-methode en is daarom gemakkelijker vertaalbaar naar industriële toepassingen.