TU/e Students Sports Center

Recovering the original architectural qualities from Gerrit Rietveld’s original design while providing the necessary conditions for today’s sports future.

The basis for this design is a continuous 3-meter high canopy along the south side of the complex – a horizontal line functioning as a new unifying element, consolidating the human scale surrounding the complex, and reconnecting the building to its beautiful landscape environment. The main entrance will be moved to the building’s east side as in the original plan: welcoming and easily recognizable from the campus, suiting a sports complex of its stature. The relocation of the main entrance allows for a patio to be created on the site of the current entrance. As a result, Rietveld’s original facades for the office spaces are again revealed, and daylight can enter the heart of the complex’s main spatial junction, facilitating openness, transparency and interaction under the existing roof.

De basis voor dit ontwerp is een doorlopende luifel van 3 meter hoog langs de zuidkant van het complex – een horizontale lijn die fungeert als een nieuw verbindend element, de menselijke maat rondom het complex consolideert en het gebouw opnieuw verbindt met zijn prachtige landschappelijke omgeving. De hoofdingang wordt verplaatst naar de oostzijde van het gebouw zoals in het oorspronkelijke plan: gastvrij en goed herkenbaar vanaf de campus, passend bij een sportcomplex van zijn formaat. Door de verplaatsing van de hoofdentree kan op de plek van de huidige entree een patio ontstaan. Hierdoor komen de oorspronkelijke gevels van Rietveld voor de kantoorruimtes weer naar voren en kan daglicht het hart van het belangrijkste ruimtelijke knooppunt van het complex binnendringen, wat openheid, transparantie en interactie onder het bestaande dak mogelijk maakt.

Members DP6 architectuurstudio, Real Estate Services
Department Build Environment
More information Project Website