Talki Talkie

Talki Talkie is a product-service system that empowers elderly to communicate their opinions through voice agents.

Talki Talkie is a system that empowers the elderly in care homes towards choosing what they eat. A personal voice agent gives notifications of the food production process. This raises transparency and enhanced communication. Through a non-intrusive and slowly breathing light ring, the elderly get to know the circumstances of their food. Sound playback and voice recognition enable easy communication about food choices. Additionally, caretakers can provide feedback on the residents’ choices through a corresponding digital platform.

Talki Talkie is een systeem dat ouderen in verzorgingstehuizen meer zeggenschap geeft over hun maaltijden. Een persoonlijke ‘voice agent’ laat zien hoe het voedsel wordt bereid. Dit zorgt voor transparantie en betere communicatie. Door de niet opdringerige, ademende lichtring kunnen de ouderen de omstandigheden van hun maaltijden leren kennen. Spraakherkenning en het afspelen van berichten maakt eenvoudige communicatie mogelijk over maaltijdkeuzes. Daarnaast kunnen verzorgers feedback geven op de keuzes van de bewoners via het bijbehorende digitale platform.

Team members Chia Hsiu Liu, Veerle van Wijlen
Email c.liu2@student.tue.nl, v.s.v.wijlen@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coaches Yuan Lu ,Xipei Ren

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

The project raises awareness of the elderly’s autonomy (in nursing homes) and lets their voices be heard.

Het project vergroot het bewustzijn rondom de autonomie van ouderen en het daadwerkelijk tot recht laten komen van hun stem in verzorgingstehuizen.

2

Talki Talkie is an attempt to apply the voice agent in the elderly nursing home context.

Talki Talkie is een poging om het concept ‘voice agents’ toe te passen in de context van ouderenzorg.

3

We focus on caring and warm interaction through holding and communicating with a personal tangible object, which creates a new opportunity for interacting with a voice agent.

Wij richten ons op ‘warme’ en ‘humane’ interactie door middel van het vasthouden van en praten met een persoonlijk en fysiek object, als nieuwe mogelijkheid voor interactie met een ‘voice agent’.