The Phoenix Project

Exploring the unknown with a swarm of evolving smart marbles

Humans have explored the world from the depths of the oceans to the edges of the universe. Yet many environments remain inaccessible, such as the waste water under the Fukushima reactor and sites for underground CO2 storage.

For these environments, the Phoenix Project develops the inspectors of the future: swarms of evolving smart sensing agents with learning and decision-making abilities.

Eventually, we want to apply the technology in chemical reactor vessels, space exploration, and even inside the human body.

Mensen hebben de wereld verkend vanaf de diepste oceanen tot aan de randen van het universum. Toch blijven veel plaatsen ontoegankelijk, zoals het afvalwater onder de Fukushima-reactor of locaties voor ondergrondse CO2-opslag.

Voor deze omgevingen ontwikkelt het Phoenix-project de inspecteurs van de toekomst: zwermen evoluerende slimme en lerende sensorballetjes die zelf beslissingen nemen.

Uiteindelijk willen we de technologie toepassen in chemische reactorvaten, ruimteverkenning en zelfs het menselijk lichaam.

Team members TU/e: Gönenç Berkol, Eugenio Cantatore, Haoming Xin, Pieter Harpe, Heinrich Wörtche, Martin Andraud, Anil Yaman, Elena Talnishnikh, Jan Haagh, Eloisa Kompier, Hussin Al Saadi, Thomas Bastiaansen, Florian Driessen, Jordi Peerlings, Bram van Kasteren, Jelle Verest, Thomas Booij, Man-Hing Wong, Niels den Boer, Stef Hermans, Robin van Geel, Maurits van de Lande, Peter Baltus , Antea: Léon Verhoeven, Dirkjan Krijnders, Erik Duisterwinkel, Sina KUL: Sadeghpour, Bob Puers, Jaro DeRoose, Marianne Verhelst, RWTH: Ahmed Hallawa, Stephan Schlupkothen, Dennis Grob, Gerd Ascheid, University Trento: Giovanni Iacca, UG: Matt Coler VU:Karine Da Silva Miras de Araujo, Gusz Eiben
Email P.G.M.Baltus@tue.nl
Department Electrical Engineering
More information Website Phoenix Project
Watch Studium Generale talk! Youtube

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

This project has been carried out by eight PhD students, one PDEng student, one postdoctoral researcher, three master students and seven bachelor students from five universities and staff from a research institute and a company.

Dit project is uitgevoerd door acht PhD-studenten, één PDEng-student, één postdoctorale onderzoeker, drie masterstudenten en zeven bachelorstudenten van vijf universiteiten in vier landen in samenwerking met medewerkers van een onderzoeksinstituut en een bedrijf.

2

During the previous six months, when the university labs where unavailable, many experiments for this project were carried out by students at home using creative and improvised setups.

Gedurende de afgelopen zes maanden, toen de laboratoria van de universiteit niet beschikbaar waren, zijn veel experimenten voor dit project uitgevoerd met diverse creatieve en geïmproviseerde testopstellingen bij studenten thuis.

3

This project started in 2015 as a speculative explorative study funded by the EU Future Emerging Technologies Horizon 2020 research and innovation program. Within five years it has made the jump from a risky vision to the first steps towards industrialization in the SMARBLE project in a cooperation between Antea group and the TU/e.

Dit project is gestart in 2015 als een speculatieve verkennende studie binnen het EU Future Emerging Technologies Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. Na vijf jaar is de sprong gemaakt van een onzekere visie naar de eerste stappen in de richting van industrialisatie in het SMARBLE-project, een samenwerking tussen Antea group en de TU/e.