Sending a digital touch

A rubber hand for sending out a digital touch

Due to the COVID-19 pandemic, we can no longer hug our friends or family. A digital, or ‘mediated’, touch is a potential solution for such circumstances, when skin-to-skin contact is impossible. The prototype shown can give someone a stroke. We used it to investigate how people experience a mediated touch: what are the effects of the person sending the touch (romantic partner vs. stranger) and the input medium (touchpad vs. a rubber hand).

Door de COVID-19-pandemie kunnen we onze vrienden of familie niet meer knuffelen. Een digitale, of ‘gemedieerde’, aanraking is een mogelijke oplossing voor dit soort omstandigheden, waar huid-op-huid-contact onmogelijk is. Het getoonde prototype kan iemand een aai geven. Hiermee onderzoeken we hoe mensen een gemedieerde aanraking ervaren: wat is de invloed van de persoon die de aanraking stuurt (romantische partner vs. vreemdeling) en het invoermedium (touchpad vs. rubberen hand)?

Team members Sima Ipakchian Askari
Email s.ipakchian.askari@tue.nl
Department Human-Technology Interaction
More information Project page

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

Context matters in the experience of a mediated touch, the person sending the touch influences comfort of the experienced touch.

Context beïnvloedt de ervaring van een gemedieerde aanraking, de persoon die de aanraking verstuurt, heeft invloed op het comfort van de gemedieerde aanraking.

2

Although some people reported the rubber hand enhanced the mediated touch experience, others said that the mediated touch through a rubber hand resulted in discomfort.

Hoewel sommige mensen rapporteren dat de rubberen hand hun ervaring van de gemedieerde aanraking verbetert, gaven anderen aan dat een aanraking via een rubberen hand zorgt voor ongemak.

3

We use an earplug in our prototype to give the stroke. We pre-tested this informally with colleagues who had to close their eyes and who were then touched through the earplug. They thought it was a real human touch.

We gebruiken een oordopje in ons prototype om de aai te geven. We hebben dit vooraf informeel getest met collega's die hun ogen moesten sluiten en die vervolgens met een oordopje werden aangeraakt. Ze dachten dat het een echte menselijke aanraking was.