Walker

Walker is a sensor system that provides guidance in walking rehabilitation after a stroke, through rhythmic stimulation.

Walker is a system that provides guidance in walking rehabilitation after a stroke. It consists of an app and two wearable sensors, placed on the affected foot and walking aid. The system measures when the user makes a step and analyses the walking rhythm. If the system notices an inconsistent walking rhythm, then rhythmic stimulation is used to guide the user back to a consistent pace. The rhythm can be provided through sounds or vibrations.

Walker is een systeem dat begeleiding biedt bij looprevalidatie na een beroerte. Het bestaat uit app en twee draagbare sensoren, geplaatst op de aangedane voet en het loophulpmiddel. Het systeem meet wanneer de gebruiker een stap zet en analyseert het loopritme van de gebruiker. Als het systeem een inconsistent loopritme opmerkt, wordt ritmische stimulatie gebruikt om de gebruiker terug te leiden naar een consistent loopritme. Het ritme kan worden geleverd door middel van geluiden of trillingen.

Team member Lieke de Mare
Email l.a.d.mare@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Panos Markopoulus
More information Personal Website Lieke de Mare

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

“In the Netherlands, almost 360,000 people live with the consequences of a stroke” – Hartstichting

“In Nederland leven bijna 360.000 mensen met de gevolgen van een beroerte” – Hartstichting

2

Giving patients insights in their own data, and given them autonomy over the exercises, can increase motivation.

Door patiënten inzicht te geven in hun eigen data, en keuze te geven in oefeningen, kan de motivatie worden verhoogd.

3

The patients aren't given continuous feedback; this is done to improve motor learning.

Door niet continu feedback te geven wordt het leerproces te versterkt.