What’s going Ön?

An Experiential Approach to Perspective Taking in Urban Planning through Virtual Reality

Citizen participation is becoming increasingly important in urban planning. Co-creation is a popular tool to structure this process, supporting stakeholders in cooperatively developing opinions and perspectives towards a shared future. In urban planning, however, co-creation risks becoming too abstract and complex. “What’s going Ön?” investigates an experiential, embodied approach to participation in urban planning. How can Virtual Reality (VR)  contribute to citizen participation in the urban planning process of the Ön island in Umeå, Sweden?

In urban planning wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Co-creatie is een populaire methode om dit proces te structureren. Hierbij ontwikkelen stakeholders samen meningen en perspectieven voor een gezamenlijke toekomst. Maar bij urban planning bestaat het risico dat het co-creatie proces te abstract en ingewikkeld wordt. “What’s going Ön?” onderzoekt een belevingsgerichte, ‘embodied’ aanpak van participatie in urban planning. Hoe kan Virtual Reality bijdragen aan burgerparticipatie in het urban planning-proces van Ön, een eilandje in de Zweedse stad Umeå?

Team member Sam van der Horst
Email s.v.d.horst@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coaches Jeroen Peeters (RISE), Pierre Lévy (TU/e)
More information Personal Website
Try it out! umea.samvanderhorst.com/timeline