What’s going Ön?

An Experiential Approach to Perspective Taking in Urban Planning through Virtual Reality

Citizen participation is becoming increasingly important in urban planning. Co-creation is a popular tool to structure this process, supporting stakeholders in cooperatively developing opinions and perspectives towards a shared future. In urban planning, however, co-creation risks becoming too abstract and complex. “What’s going Ön?” investigates an experiential, embodied approach to participation in urban planning. How can Virtual Reality (VR)  contribute to citizen participation in the urban planning process of the Ön island in Umeå, Sweden?

In urban planning wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Co-creatie is een populaire methode om dit proces te structureren. Hierbij ontwikkelen stakeholders samen meningen en perspectieven voor een gezamenlijke toekomst. Maar bij urban planning bestaat het risico dat het co-creatie proces te abstract en ingewikkeld wordt. “What’s going Ön?” onderzoekt een belevingsgerichte, ‘embodied’ aanpak van participatie in urban planning. Hoe kan Virtual Reality bijdragen aan burgerparticipatie in het urban planning-proces van Ön, een eilandje in de Zweedse stad Umeå?

Team member Sam van der Horst
Email s.v.d.horst@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coaches Jeroen Peeters (RISE), Pierre Lévy (TU/e)
More information Personal Website
Try it out! umea.samvanderhorst.com/timeline

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

This project is a collaboration between the department of Industrial Design of the TU/e and RISE (Research Institute of Sweden).

Dit project is een samenwerking tussen de faculteit Industrial Design van de TU/e en het Research Institute of Sweden (RISE).

2

This is a Design Research project; the result was a pictorial presenting a set of qualities that play a role in using VR as a participation tool in urban planning.

Dit is een Design Research-project; de uitkomst is een pictorial waarin een set kwaliteiten worden gepresenteerd die een rol spelen in het gebruik van VR als tool voor participatie in urban planning.

3

The location of this design research is the city of Umeå, a fast-growing and dynamic city in the North of Sweden. The city is ambitious and prides itself on its innovative spirit as the runner up to the European Innovation Capital 2019, its many ongoing projects and its position as a testbed in the Swedish innovation landscape.

Dit onderzoek is uitgevoerd in Umeå, een snel groeiende en dynamische stad in het noorden van Zweden. De stad is ambitieus en onderscheidt zich door haar innovatieve geest als runner-up van de European Innovation Capital 2019, door haar vele lopende projecten en door een proeftuin te zijn in het Zweedse innovatielandschap.