Womb Phone

The Womb Phone enhances the bonding process between parents and their preterm baby in an artificial womb.

A preterm baby in an artificial womb is separated from his parents at an early stage. This disrupts the bonding process. The Womb Phone creates a telephone connection that enhances the reciprocal bonding process between the parents and their preterm baby. It consists of a suction cup and speaker that is placed on the artificial womb. Through the Womb Phone app, parents can call their child from a distance, see information, play music or recordings, hear real-time sounds from the artificial womb, and talk to comfort their child.

Een te vroeg geboren baby in een kunstmatige baarmoeder wordt al vroeg van zijn ouders gescheiden. Dit verstoort het hechtingsproces. De Womb Phone creëert een telefoonverbinding die het wederzijdse hechtingsproces tussen ouders en hun te vroeg geboren baby verbetert. Het bestaat uit een zuignap en luidspreker die op de kunstmatige baarmoeder bevestigd wordt. Via de Womb Phone-app kunnen ouders hun kind op afstand bellen, informatie bekijken, muziek of opnames afspelen, real-time geluiden horen vanuit de kunstmatige baarmoeder en praten om hun baby te troosten.

Team members Rooske van Loon, Marlou Monincx
Email r.v.loon1@student.tue.nl, m.monincx@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Frank Delbressine