Womb Phone

The Womb Phone enhances the bonding process between parents and their preterm baby in an artificial womb.

A preterm baby in an artificial womb is separated from his parents at an early stage. This disrupts the bonding process. The Womb Phone creates a telephone connection that enhances the reciprocal bonding process between the parents and their preterm baby. It consists of a suction cup and speaker that is placed on the artificial womb. Through the Womb Phone app, parents can call their child from a distance, see information, play music or recordings, hear real-time sounds from the artificial womb, and talk to comfort their child.

Een te vroeg geboren baby in een kunstmatige baarmoeder wordt al vroeg van zijn ouders gescheiden. Dit verstoort het hechtingsproces. De Womb Phone creëert een telefoonverbinding die het wederzijdse hechtingsproces tussen ouders en hun te vroeg geboren baby verbetert. Het bestaat uit een zuignap en luidspreker die op de kunstmatige baarmoeder bevestigd wordt. Via de Womb Phone-app kunnen ouders hun kind op afstand bellen, informatie bekijken, muziek of opnames afspelen, real-time geluiden horen vanuit de kunstmatige baarmoeder en praten om hun baby te troosten.

Team members Rooske van Loon, Marlou Monincx
Email r.v.loon1@student.tue.nl, m.monincx@student.tue.nl
Department Industrial Design
Coach Frank Delbressine

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:


More information  ▼ Less information  ▲

1

The project is especially focused on the father or partner who did not carry the preterm baby since it appears that they can feel excluded during a neonatal intensive care unit (NICU) period.

Het project is vooral gericht op de vader of partner die de te vroeg geboren baby niet heeft gedragen, aangezien blijkt dat zij zich buitengesloten kunnen voelen tijdens een neonatale intensive care unit (NICU) periode.

2

Early acoustic stimulation is crucial for the brain development of a preterm baby. While touch is not possible in the artificial womb, using sounds is a promising way to enhance the bonding.

Vroege akoestische stimulatie is cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen van een premature baby. Aanrakingen zijn niet mogelijk in de kunstmatige baarmoeder, maar het gebruik van geluiden blijkt een veelbelovende manier om de hechting te verbeteren.

3

The Womb Phone is designed for a future scenario but can also provide added value in the current situation since it uses technologies that are suitable for current everyday life (e.g. at the NICU when placed on in incubator).

De Womb Phone is ontworpen voor een toekomstscenario. Het kan ook in de huidige situatie een meerwaarde bieden, omdat het gebruik maakt van technologie die past in het huidige dagelijks leven (bijvoorbeeld op de NICU bij gebruik in een couveuse).