WorkWalk & The Hub

It’s time to design for walking meetings!

The WorkWalk and the Hub are designed to facilitate walking meetings for office workers. WorkWalk, installed TU/e consists of a visible physical 1.8 km dotted blue line, outdoor meeting point signs and an integration within the existing room booking system. The Hubs form a network of stand-up meeting stations that accommodate different work-related tasks during walking meetings and are equipped with touchscreen-controlled laptops that can be used independently or in a duplicate mode.

De WorkWalk en de Hub zijn ontworpen om wandelvergaderingen te faciliteren voor kantoormedewerkers. De bij de TU/e geïnstalleerde WorkWalk bestaat uit een zichtbare fysieke 1,8 km gestippelde blauwe lijn, ontmoetingspunten en een integratie in het boekingssysteem van de universiteit. De Hubs vormen een netwerk van staande vergaderplekken die verschillende werkgerelateerde taken tijdens lopende vergaderingen mogelijk maken. De Hubs zijn voorzien van touchscreen gestuurde laptops die onafhankelijk of gedupliceerd gebruikt kunnen worden.

Team Members Ida Damen, Carine Lallemand, Hans Brombacher, Anika Kok, Bas Vink, Rens Brankaert, Pieter van Wesemael, Steven Vos
Email a.a.j.m.damen@tue.nl
Department Industrial Design
More information Website WorkWalk

Meet the designer

A personal Q&A with the designer of this project

SESSIONS:

More information  ▼ Less information  ▲

1

The Hub is the result of a research-through-design process conducted to investigate the dynamics of walking meetings and how technology can aid this practice.

De Hub is het resultaat van een research-through-design-proces dat is uitgevoerd om de dynamiek van wandelvergaderingen te onderzoeken en hoe technologie hierbij kan ondersteunen.

2

The Hubs can be used by scanning an employer card on the top of the Hub, due to the integrated RFID scanners under “the hood” of the Hubs. By scanning an employer card, a user can access a custom-made web environment with their personal files.

De Hubs kunnen worden gebruikt door een werkgeverskaart aan de bovenzijde van de Hub te scannen, dankzij de geïntegreerde RFID-scanners onder “hoed” van de Hubs. Door een werkgeverskaart te scannen, krijgt een gebruiker toegang tot een op maat gemaakte webomgeving met zijn persoonlijke bestanden.

3

The WorkWalk will soon have a new permanent implementation at the Eindhoven University of Technology, with 4 different routes. The High-Tech Campus in Eindhoven and the Tilburg university also adopted the idea for a WorkWalk and have started with the implementing at their campuses. Three new prototypes of the Hub will be pilot tested at the High-Tech Campus this fall.

De WorkWalk krijgt straks een nieuwe permanente invulling aan de Technische Universiteit Eindhoven, met 4 verschillende routes. Ook de High Tech Campus in Eindhoven en de Tilburgse universiteit hebben het idee voor een WorkWalk overgenomen en zijn begonnen met de uitvoering op hun campussen. Drie nieuwe prototypes van de Hub worden dit najaar als pilot getest op de High Tech Campus.