WorkWalk & The Hub

It’s time to design for walking meetings!

The WorkWalk and the Hub are designed to facilitate walking meetings for office workers. WorkWalk, installed TU/e consists of a visible physical 1.8 km dotted blue line, outdoor meeting point signs and an integration within the existing room booking system. The Hubs form a network of stand-up meeting stations that accommodate different work-related tasks during walking meetings and are equipped with touchscreen-controlled laptops that can be used independently or in a duplicate mode.

De WorkWalk en de Hub zijn ontworpen om wandelvergaderingen te faciliteren voor kantoormedewerkers. De bij de TU/e geïnstalleerde WorkWalk bestaat uit een zichtbare fysieke 1,8 km gestippelde blauwe lijn, ontmoetingspunten en een integratie in het boekingssysteem van de universiteit. De Hubs vormen een netwerk van staande vergaderplekken die verschillende werkgerelateerde taken tijdens lopende vergaderingen mogelijk maken. De Hubs zijn voorzien van touchscreen gestuurde laptops die onafhankelijk of gedupliceerd gebruikt kunnen worden.

Team Members Ida Damen, Carine Lallemand, Hans Brombacher, Anika Kok, Bas Vink, Rens Brankaert, Pieter van Wesemael, Steven Vos
Email a.a.j.m.damen@tue.nl
Department Industrial Design
More information Website WorkWalk