PROLLATOR

Designer: Yff Verstraeten

Email: y.verstraeten@student.tue.nl

Researchers: J. Verberkt, T. de Lange

Coach:  Frank Delbressine

In cooperation with: Libra Revalidatie & Audiologie

University: Industrial Design, TU Eindhoven

Preventing accidents with a smart walker

Accidents with walkers account for a medical bill of almost fifty million euro annually. Many users walk too far behind their walker. As a result, they lose their grip on their walker and /or fall when they encounter a slope or roughness in their path. The Prollator measures the distance between the user and the walker. If the distance is too great, the system slows the walker down automatically. Thanks to this ‘correction’, users stay closer to their walker, reducing the chance of accidents considerably.

Ongelukken voorkomen met slimme rollator

Ongelukken met rollators zijn jaarlijks goed voor een medische kostenpost van bijna vijftig miljoen euro. Veel gebruikers lopen vaak te ver achter hun rollator, waardoor ze hun rollator verliezen en/of vallen als ze een helling of oneffenheid in de weg tegenkomen. De Prollator meet de afstand tussen gebruiker en rollator. Is de afstand te groot? Dan remt het systeem de rollator automatisch af. Door die ‘correctie’ blijven gebruikers dichterbij hun rollator, zodat de kans op ongelukken aanzienlijk afneemt.