SEEING NANO-MATTER WITH THE NAKED EYE

Researchers: Gabriel Castellanos Gonzalez, Mohammad Ramezani,
Jaime Gómez Rivas

Email: j.gomez.rivas@tue.nl

University: Applied Physics and Institute for Photonic Integration,
T
U Eindhoven

It is difficult to see with the naked eye how nanophotonic (very small) structures modify the properties
of light emitting matter

In this project we make nanophotonics visible through the coupling of a
“nanometer layer” of emitters (molecules) to millions of so-called "nano mirrors". These mirrors consist of metal nanoparticles that repeatedly reflect, amplify and emit the light from the emitters in predetermined directions. The otherwise invisible nanophotonic structures thus help, among other things, to improve the amount of white light emitted by LEDs.

Niet-zichtbaar materiaal toch met het blote oog kunnen zien

Het is met het blote oog moeilijk te zien hoe nanofotonische (héél kleine) structuren de eigenschappen van lichtgevende materie veranderen. In dit project maken we nanofotonica zichtbaar via de koppeling van een ‘nanometerlaag’ van zendertjes  (moleculen) aan miljoenen zogenaamde ‘nanospiegels’. Deze spiegels bestaan uit metalen nanodeeltjes die het licht van de zenders meermaals reflecteren, versterken en uitzenden in welbepaalde richtingen. De anders onzichtbare nanofotonische structuren helpen onder meer de hoeveelheid uitgezonden witlicht van LED’s te verbeteren.