SMART BED

Researchers: HHenrie van den Boom, Sebastiaan Overeem,
Merel van Gilst, Ton Koonen

Email: h.p.a.v.d.boom@tue.nl

In cooperation with: Sleep Medicine Centre Kempenhaeghe, Heeze

University: Electrical Engineering and Institute for Photonic Engineering,
T
U Eindhoven

Invisible pressure sensor that monitors movements during sleep

A good sleeping position is paramount for the quality of sleep: various sleep disorders are connected with disturbed nocturnal movements. The current systems for monitoring sleep are limited in the way in which they take this into account. Smart Bed changes all that. The strength of this sleep system is the mat under the mattress with optical links between intersecting synthetic fibres that monitor the body position and movements, without the sleeper noticing a thing.

Onzichtbare druksensor monitort bewegingen in de slaap

Een goede slaaphouding is van groot belang voor de slaapkwaliteit: diverse slaapstoornissen hangen samen met verstoorde nachtelijke bewegingen. De huidige systemen om slaap te meten houden daar echter maar beperkt rekening mee. Slim Bed brengt hierin verandering. De kracht van dit slaapsysteem is de mat onder het matras met daarin optische koppelingen tussen elkaar kruisende kunststof vezels die de lichaamspositie en bewegingen monitoren, zonder dat slapers er iets van merken.