BEAUTY BY EXPEDITIE SPINVIS

Designers: Artist in Residence @TU/e Spinvis & 25 students 

Email: r.hageman@verstegenstigter.nl, J.G.M.H.Huiskamp@tue.nl

Researchers: Joep Huiskamp, Tijn Borghuis, Yanja Dajsuren

Companies involved: Verstegen & Stigter culturele projecten

University: Various departments, TU Eindhoven & Studium Generale

True or False: You Can Feel Beauty

Does science produce beauty? If you look at the infinite series of fascinating images that, for example, produce fundamental physics, chemistry and biology, the answer seems to be yes. The reverse question is perhaps even more intriguing: does science follow a kind of laws of beauty? Think of: simplicity, symmetry, balance, and complementarity. Time for Expeditie Spinvis.

Waar Of Niet Waar: Schoonheid Kan Je Voelen

Brengt de wetenschap schoonheid voort? Als je naar de oneindige reeks fascinerende beelden kijkt die bijvoorbeeld de fundamentele natuurkunde, scheikunde en bio logie voortbrengt lijkt het antwoord ja. De omgekeerde vraag is mis schien nog wel intrigerender: volgt de wetenschap een soort van wetmatigheden van schoonheid? Denk aan: eenvoud, symmetrie, evenwicht en complementariteit. Tijd voor Expeditie Spinvis.