STILTE

Designers: Tomas Gecevičius, Djameela Dulloo, Tomas Gecevičius,
Carmen Martinez Almansa, Davide di Matteo

Email: tomas@gecevicius.lt

Coaches: Ákos Wetters, Rick van Reekum, Duygu Keskin,
Marisol Velasco Montanez, Isabelle Reymen

Website: www.stilte.tech

University: Industrial Design, Innovation Space, TU Eindhoven

A fun way to look critically at your waste and what you discard. 

 In many businesses traditional workspaces are being transformed into open-plan offices. Often to the frustration of the people who are disturbed by the accompanying noise that has been demonstrated to have a negative impact on mood, productivity and health. ‘Stilte’ detects real-time noise levels in the office and projects red light when the decibels are too high. Noise visualisations like ‘Stilte’ make people (more) aware of their contribution to noise levels in a positive way. The productivity in open-plan offices increases, health risks are reduced. And ultimately everyone benefits from this.  

Subtiel einde aan het lawaai in kantoortuinen

In veel bedrijven maken traditionele werkplekken plaats voor open kantoortuinen. Vaak tot frustratie van de mensen die zich storen aan het bijkomende lawaai dat een bewezen negatieve impact heeft op humeur, productiviteit en gezondheid. ‘Stilte’ detecteert realtime geluidsniveaus op kantoor en projecteert rood licht bij een teveel aan decibellen. Lawaaivisualisaties als ‘Stilte’ maken op een positieve manier mensen bewust(er) van hun herriebijdrage. De productiviteit in open ruimtes neemt toe, de gezondheidsrisico’s nemen er af. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van.