Stories
of change

Next at:
No upcoming events

From Monday October 19 to Friday October 23 there will be at least two special stories every evening about important designs and research projects. Plenty of opportunity to discover it and ask questions about it. Online. From 7 pm.

Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober zijn er elke avond minimaal twee bijzondere verhalen over belangrijke ontwerpen en onderzoeksprojecten. Volop gelegenheid om het te ontdekken en er vragen over te stellen. Online. Vanaf 19.00 uur.

Schedule and Replays


30 minutes before the start of every event a 'Join stream' button will be displayed. This stream is an online video-call which is freely accessible for everyone, thus there is no need to subscribe.

30 minuten voor de start van een evenement wordt er een "Join stream" knop weergegeven. Deze knop brengt u naar een vrij toegankelijke video-call. Hier hoeft u zich niet voor aan te melden.

Monday October 19th

19:00 - 21:00

TU/ecomotive

Luca, duurzaamheid wordt sexy!

TU/ecomotive bouwt elk jaar een duurzame auto. Hun nieuwste heet Luca en is pas een paar weken geleden onthuld. Luca’s chassis is gemaakt van vlas en gerecycled plastic, waarvan een belangrijk deel recht uit de oceaan komt. Met deze sexy auto wil het team laten zien dat afval een waardevolle grondstof is die in allerlei – zelfs complexe – toepassingen gebruikt kan worden. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Tuesday October 20th

12:45 - 13:30

Ir. Sima Ipakchian Askari

Beleving van een aanraking op afstand

Gemedieerde aanraking is een aanraking op afstand door middel van technologie. In deze presentatie delen we de bevindingen van ons onderzoek naar hoe mensen een gemedieerde aanraking beleven. In het bijzonder kijken we naar de invloed van wie de aanraking verstuurt (romantische partner of een vreemde) en het gebruikte input medium (touchpad of een rubberen hand). Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

15:00 - 17:00

TU/e EAISI

AI Café | Second Edition

On the 20th of October the Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) is organizing the next AI Café. Goal is to present interesting AI research to a broad audience; colleagues and industry. Save the date for an inspiring afternoon! After registration you will receive a log-in link by email. Subscribe here!

19:00 - 21:00

Dr. Ir. Servaas Kokkelmans

Quantum technologie

We gebruiken het quantumgedrag van microscopisch kleine deeltjes om de doorbraaktechnologie van morgen te realiseren. Dit levert ons een radicaal nieuwe manier op om te rekenen, communiceren en meten. Quantumcomputers, -netwerken en -sensoren hebben een breed spectrum aan toepassingsgebieden, onder andere het klimaat, energiezuinige voedselproductie, nieuwe materialen, medicijnen, optimalisatievraagstukken, machine learning en cybersecurity. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Prof. Dr. Ir. Jan van Hest

Kunstmatige cellen voor biomedische toepassingen.

De levende cel is een grote bron van inspiratie voor ons onderzoek. Met moleculaire bouwstenen maken we deeltjes die op levende cellen lijken. Deze kunstmatige cellen zijn niet alleen interessant om beter te begrijpen hoe levende systemen functioneren, maar we kunnen ze ook inzetten om medische problemen op te lossen, bijvoorbeeld bijde behandeling van kanker en in regeneratieve geneeskunde. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Wednesday October 21st

19:00 - 21:00

Dr. Ir. Marcel Loomans

Gezonde gebouwen, de heilige graal... urgenter dan ooit

Gezondheid is een groot goed en onze gebouwen kunnen ons helpen gezond te blijven. In deze presentatie stellen we de mens centraal en stemmen we de prestatie van het gebouw daarop af. Dat levert aanknopingspunten voor een nieuwe blik op het ontwerpen van gebouwen en zijn installaties. Natuurlijk gaan we ook in op COVID-19… Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Prof. Dr. Dirk J. Broer

Vloeibare kristallen: van platte beeldschermen naar zachte robots

Vloeibare kristallen kennen de meeste mensen van beeldschermen in hun telefoons, tablets en televisies. Maar je kunt ze ook chemisch aan elkaar knopen zodat zij samen een vast polymeer (plastic) vormen met speciale mechanische eigenschappen. Zij kunnen bijvoorbeeld van vorm veranderen onder invloed van licht, elektrische velden of gewoon warmte. Deze eigenschap gebruiken wij in ons onderzoek om zachte robots te maken met nieuwe functionaliteiten. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Dr. Danqing Liu

2D Soft robotic skins

Robots are increasingly becoming part of our society, ranging from industrial manufacturing robots to robots interacting with humans. We develop 2D robotic skins that add functions to traditional 3D robots, such as adaptive tribology (how moving surfaces interact), grip, haptic feedback and surface transport of solid and liquid matter. This presentation will be in English.

Thursday October 22nd

12:45 - 13:30

Team RED

Tackling the complexities of energy transition through interactive energy grid simulations

In these pivotal times, when the pressure to meet sustainability goals is high, the energy transition takes center stage. However, the shift from the traditional energy system to an innovative and sustainable one is slow and complex. Team RED is a student team with the mission of breaking down the complexities that slow down decision-making processes through the creation of an interactive energy grid simulation. This presentation will be in English

19:00 - 21:00

Tim Spee

Metal Fuels: een nieuwe soort duurzame brandstof

Duurzame energie is overal om ons heen. Het is alleen heel lastig om die energie beschikbaar te hebben waar en wanneer jij het wilt. Tenminste, dat was het…. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Prof. Dr. Ir. David Smeulders

Aquathermie: energie uit water

Oppervlaktewater bevat genoeg energie om gebouwen te verwarmen. We moeten deze energie dan wel kunnen winnen. Dat kan met warmtewisselaars, die we bijvoorbeeld in de kademuren van de Amsterdamse grachten kunnen inbouwen, of in de damwanden langs de Nederlandse waterwegen. Door slimme opslag van warmte kunnen we in de zomer warmte winnen die we dan in de winter kunnen gebruiken. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Friday October 23rd

12:45 - 13:30

Ir. Marina Pilz Da Cunha

Shining light on soft robotics

Nature presents us with fascinating materials with complex functionality and adaptability, such as humidity-triggered seed dispersal in pines. Inspired by nature, the next generation of man-made materials will respond and adapt to the environment, revolutionizing the fields of soft robotics, textiles and sensors. Liquid crystal polymers have earned the spotlight as material for building light-driven walking robots and bioinspired underwater devices. This presentation will be in English.

19:00 - 21:00

Prof. Dr. Guid Oei

Nieuwe hoop voor baby’s die geboren worden op de grens van levensvatbaarheid

Elk jaar worden zo’n 15 miljoen baby’s te vroeg geboren. Ongeveer een miljoen van hen sterven als gevolg van complicaties. Veel overlevenden gaan een leven van gebreken tegemoet, met problemen met leren, zien en horen. We hebben een nieuwe benadering nodig in de zorg voor onderontwikkelde zuigelingen, waarbij we de baarmoederomgeving beter nabootsen om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken, alsof de baby nog niet is geboren. Elk jaar worden zo’n 15 miljoen baby’s te vroeg geboren. Ongeveer een miljoen van hen sterven als gevolg van complicaties. Veel overlevenden gaan een leven van gebreken tegemoet, met problemen met leren, zien en horen. We hebben een nieuwe benadering nodig in de zorg voor onderontwikkelde zuigelingen, waarbij we de baarmoederomgeving beter nabootsen om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken, alsof de baby nog niet is geboren. Deze presentatie zal in het Nederlands zijn.

Björn Ruytenberg

When Lightning Strikes Thrice: Breaking Thunderbolt 3 Security

Thunderbolt is a computer port for high-speed data transmission between a PC or laptop and other devices. It is found in hundreds of millions of devices worldwide. However, an attack method called Thunderspy enables attackers to read and copy all data from Thunderbolt. In this talk, we will give a live demo of the attacks. We will also present a tool for determining whether a system is vulnerable, and a software extension that provides protection against Thunderspy. This presentation will be in English.