Stories
of change

Next at:
No upcoming events

From Monday October 19 to Friday October 23 there will be at least two special stories every evening about important designs and research projects. Plenty of opportunity to discover it and ask questions about it. Online. From 7 pm.

Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober zijn er elke avond minimaal twee bijzondere verhalen over belangrijke ontwerpen en onderzoeksprojecten. Volop gelegenheid om het te ontdekken en er vragen over te stellen. Online. Vanaf 19.00 uur.

Schedule and Replays


30 minutes before the start of every event a 'Join stream' button will be displayed. This stream is an online video-call which is freely accessible for everyone, thus there is no need to subscribe.

30 minuten voor de start van een evenement wordt er een "Join stream" knop weergegeven. Deze knop brengt u naar een vrij toegankelijke video-call. Hier hoeft u zich niet voor aan te melden.