Team RED

Project members: Tjalling Nobels, Sjoerd Pernot, Silviu Stanimir, Ruben Lathuy, Pius Bentgens, Pietro Maschera, Elise van Wijngaarden, Amar van Uden, Ernesto Buñuel García, Micha Arnoldus, Khalid Berrouayel

Contact person: Ernesto Buñuel Garcia

Email: erer1999@gmailcom

Website: www.team.red

Coaches: Mark Cox, Han van Kasteren, Marius Moonen

Companies involved: eXentr, Eneco, Dienst Huisvesting TU/e

University: Innovation Space, TU Eindhoven

An innovation guiding platform to accelerate the energy transition

The energy transition and introduction of new energy technologies have a great impact on energy suppliers, grid operators and consumers. They all have much to gain from joint decisions that influence each other in different ways. Team RED makes decisions, regarding energy, visual and easy to understand through an interactive platform. In this way the impact of these changes becomes clearer and democratic decisions can be taken based on the same information. Team RED’s solutions provide more insight into energy data, but also helps with improving energy consumption by reducing costs and increasing the percentage of renewable energy.

Een interactief platform om de energie transitie te versnellen

De energietransitie en de invoering van nieuwe technologieën op energie gebied hebben grote invloed op energieleveranciers, netbeheerders en consumenten. Allemaal hebben ze veel te winnen op basis van gezamenlijke beslissingen die op elke partij een andere invloed heeft. Team RED maakt via een interactief platform energiebesluiten inzichtelijk en begrijpelijk, zodat de impact van ver anderingen duidelijker wordt en betrokkenen op basis van dezelfde informatie democratische besluiten nemen. Team RED’s oplossing maakt energiegegevens inzichtelijk, maar helpt ook bij een optimaal energie verbruik omdat het kosten verlaagt en het aandeel hernieuwbare energie verhoogt.