THE NIGHTWATCH

 Designers: Johan Arends

Email: j.b.a.m.arends@tue.nl

Website: https://youtu.be/iw_mUdahIHk

In cooperation with: Tele-epilepsie Consortium Expertisecentrum Kempenhaeghe, Eindhoven University of Technology, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), UMC Utrecht, Epilepsiefonds, Livassured and patient representatives.

University: Electrical Engineering, TU Eindhoven

High-tech armband detects most serious nocturnal epileptic fits

Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) is a significant cause of death in epilepsy patients. Among patients with a mental disability and untreatable epilepsy 20 percent even run the risk of death as a result. Many fits still go unnoticed, despite multiple monitoring methods. ‘Nightwatch’ detects 85 percent of all serious nocturnal epileptic fits, because it monitors two essential characteristics: a deviating heart rate and fitting movement in the patient. In such cases the high-tech armband transmits a wireless alarm signal to carers or nursing staff.

Hightech armband herkent gros ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen

Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) is een belangrijke doodsoorzaak bij epilepsiepatiënten. Van patiënten met een ver standelijke beperking en onbehandelbare epilepsie loopt zelfs 20 procent de kans hieraan te overlijden. Nog steeds blijven veel aanvallen onopgemerkt, ondanks meerdere monitoringtechnieken. ‘Nightwatch’ ontdekt 85 procent van alle ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen, omdat het twee essentiële kenmerken ervan herkent: een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van de patiënt. De hightech armband stuurt in die gevallen draad loos een alarmsignaal naar verzorgers of verplegenden.