AVULAR, THE SOUND SEEING QUADCOPTER

 Eyes and ears in the sky: Preventive detection with a sound camera and drone integration. 

A solution for many companies: a drone with eyes and ears that can reach places that people can’t get to, let alone perform precise observations. The sound camera drone, developed by Avular and Sorama, can detect abnormalities and defects in technical installations. Future problems, leaks and disasters can be prevented which in turn reduces maintenance and failure costs. The sound camera can ’listen’ and detect (toxic) fumes to the nearest millimeter thanks to accurate localization and autonomous path planning.

Eyes and ears in the sky: Preventieve opsporing met een geluidscamera en drone integratie.

Voor veel bedrijven een uitkomst: een drone met ogen en oren die op plekken kan komen waar mensen amper bij kunnen laat staan precies observeren. De door Avular en Sorama ontwikkelde geluidscamera-drone kan afwijkingen en defecten opsporen in technische instal laties. Zo worden toekomstige problemen, lekken en calamiteiten voorkomen. Onderhoudskosten én faalkosten kunnen een heel eind naar beneden. De geluidscamera kan ‘luisteren’ en lekken van (giftige) gassen detecteren tot op een millimeter nauwkeurig dankzij accurate lokalisatie en autonomous path planning.

Researchers: Paul Krieckaert, Albert Maas, Joop aan den Toorn,
Tom Krieckaert, Yu
ri Steinbuch

Company involved: Avular

Website: www.avular.com