TUBULAR BRAIDING MACHINE

Designers: Laura Bijl, Davy Weibel

Researchers: Ron Wakkary and Troy Nachtigall,
Rong-Hao Liang,

University: D-Search lab TU/e, Industrial Design, TU Eindhoven

Creating a soft router

Can you imagine a life without an internet connection? Probably not. But where is the router in your house? And what if objects have the size of how important they are to you? The overall goal of the project is to create a router from soft materials, including an ethernet, AC power and leaky coaxial cable. A machine was developed which can integrate conductive wires in a braiding structure, just like a maypole braiding machine, the added value being the possibility to control the directions of the bobbins and to create patterns.

Een router van zachte materialen

Kunt u zich een leven voorstellen zonder internetverbinding? Waarschijnlijk niet. Maar waar staat de router in je huis? En wat nu als de grootte van objecten het belang ervan representeerde? Het doel van het project is een router te maken van zachte materialen, inclusief ethernet, AC en lekkende coaxiale kabel. Een machine is ontwikkeld die glijdende draden in een vlechtstructuur kan integreren, vergelijkbaar met een traditionele vlechtmachine. Met als toegevoegde waarde de mogelijkheid om de richting van de klossen te sturen en patronen te maken.