UNDERSTANDING HETEROGENEITY

AND BEATING CANCER

Researchers: Jurjen Tel, Eleni Chouri, Nikita Subedi,
Nidhi Sinha, Haowen Yang, Laura van Eyndhoven,
Bart Tiemeijer, Liesbeth Varion-Verhagen

Contactpersoon: Bart Tiemeijer

Email: b.m.tiemeijer@tue.nl

In cooperation with: BioNtech

University: Biomedical Engineering, TU Eindhoven

Improving immunotherapies for cancer drip by drip 

Innovative techniques for immune reactions right down to a fundamental level are fathomed. This is done through examining individual cells via micro fluidics, the technology with which we ‘send’ fluid into extremely narrow channels. This allows the researchers to identify and characterize extremely rare and specialized immune-cell subtypes that normally remain invisible in a larger cell population. Through a better understanding of the biology of these cells scientists can train the immune system to attack cancer cells more efficiently and consequently further improve immunotherapies.

Immunotherapieën bij kanker druppel voor druppel verbeteren

Innovatieve technieken helpen immuun reacties tot op fundamenteel niveau te begrijpen. Dit gebeurt door individuele cellen te onderzoeken via microfluidica, de technologie waarbij vloeistof in extreem kleine kanaaltjes ‘gestuurd’ wordt. Hierdoor kunnen zeer zeldzame en gespecialiseerde immuuncel subtypes geïdentificeerd en gekarakteriserd worden die normaal onzichtbaar blijven in een grotere celpopulatie. Door een beter begrip van de biologie van deze cellen kunnen wetenschappers het immuunsysteem trainen om kankercellen efficiënter aan te vallen en zo Immune-therapieën verder te verbeteren.