@YOURSERVICE!

Designers: Arbil Algan

Email: Arbilalgan@hotmail.com

Researchers: prof.dr.ir. Masi Mohammadi, ir. Maarten Willems, ir.
Leonie van Buuren, Sjef van Hoof

University: Built Enivironment, TU Eindhoven

The house as a butler

Even though people experience dynamic lifestyles these days, houses have hardly developed. House designs are often boring where customised, dynamic and technological innovation are required. In the design study ‘@yourService’ is investigated how houses can ‘act’ in order to facilitate the inhabitants, to open the conversation about the importance and use of (future) houses. Le Corbusier’s concept is furthered ‘A house is a machine for living in’. After all: the house is perhaps the most important art product ever

Het huis als butler

Waar mensen er tegenwoordig een dynamische levensstijl op nahouden, ontwikkelen huizen zich nauwelijks. Woningontwerpen zijn vaak saai, waar maatwerk, dynamiek en technologische innovatie worden gevraagd. In de ontwerpstudio @yourService wordt onderzocht hoe woningen kunnen ‘handelen’ in dienst van de bewoner(s), als startpunt voor een discussie over belang en gebruik van (toekomstige) huizen. Daarmee wordt voort geborduurd op het concept ‘Een huis is een machine om in te wonen’ van Le Corbusier. Immers: het huis is misschien wel het belangrijkste kunstproduct ooit.